Księgarnia

Produkty - Szkoła

Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia. Materiały i scenariusze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Pakiet książek Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną  + Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością
Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych
WF (nie tylko) dla chłopców + WF (nie tylko) dla dziewcząt
Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych i starszych przedszkolaków