Księgarnia

Produkty - Szkoła

Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla młodszych i starszych przedszkolaków
Psychoedukacja Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna.
Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe. Funkcje słuchowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Terapia dysleksji. Rozwój mowy i języka Karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.