Księgarnia

Produkty - Przedszkole

Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Grafomotoryka Karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu