Księgarnia

Produkty - Dla nauczyciela

PAKIET książek Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu  + Autyzm
Pakiet książek Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną  + Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością
Pakiet książek Zajęcia logopedyczne w przedszkolu + Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój mowy