Księgarnia

Produkty - Dla nauczyciela

Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość. Rozwój mowy i języka. Matematyka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.
Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych
Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością
Niezbędnik Wychowawcy
Projekty edukacyjne w gimnazjum
Grafomotoryka. Pakiet kart zadaniowych do pracy w przedszkolu i w domu.