Księgarnia

Produkty - Dla nauczyciela

WF (nie tylko) dla chłopców • samoobrona • judo • zapasy • minisumo
Psychoedukacja Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna.
WF (nie tylko) dla chłopców + WF (nie tylko) dla dziewcząt
Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe. Funkcje słuchowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.