Poniżej przedstawiamy Państwu ważniejsze informacje dotyczące awansu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Informacje te zostały opracowane przy uwzględnieniu rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), oraz ostatnich zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Mamy nadzieję, że przedstawione tu opracowania oraz dokumenty pozwolą Państwu na zorientowanie się w całości procedury oraz będą przydatne podczas Państwa pracy.

Dokumenty te zostały opracowane na podstawie obowiązującego prawa oświatowego oraz dzięki uprzejmości wielu osób - użytkowników portalu Literka.pl. Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tworzenia tych stron, za wkład pracy i czasu przy ich aktualizacji.

Są to tylko i wyłącznie propozycje dotyczące pewnych rozwiązań i nie należy ich traktować jako obowiązujących wzorów.

Każde z kuratoriów i każda z komisji może stosować własne wzory poszczególnych dokumentów. Jednakże przedstawienie Państwu nawet propozycji pewnych rozwiązań powinno pozwolić lepiej zorientować się w procedurach awansu.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Jeśli będą chcieli Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, zapraszamy do kontaktu.

Redakcja

 

Jak przygotować teczkę awansu zawodowego? – Zobacz nasz poradnik wraz z kompletem dokumentacji na płycie CD


Powrót | Do góry