Rozmowa miesiąca

“Ja każę a dzieci mnie słuchają” – o negatywnym wychowaniu okiem Superniani
20 listopad 2009
Ocena: brak

Wywiad z Dorotą Zawadzką – popularną Supernianią, o systemie kar i nagród, metodach pracy z uczniem wymagającym szczególnej opieki oraz dlaczego metody wychowawcze współczesnych nauczycieli pozostawiają – jej zdaniem – wiele do życzenia.

Czytaj dalej