Aktualności

Filtruj listę

Data:

Sprawy dyscyplinarne w oświacie poza kontrolą
01 styczeń 1970
Ocena: brak

Rodzic wnioskujący o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela nie jest informowany o jego wynikach.

Czytaj dalej