Aktualności

Filtruj listę

Data:

O przyczynach niechęci uczniów do lekcji
27 sierpień 2002
Ocena: brak

Jest to opracowanie tematu pn.„O przyczynach niechęci uczniów do lekcji wychowania fizycznego”.

Czytaj dalej
Jak szybko i skutecznie uczyć się
13 kwiecień 2002
Ocena: brak

Uczenie się jest indywidualną cechą każdego człowieka. Trudności w uczeniu się tłumaczymy najczęściej słabą pamięcią czy też małymi zdolnościami. Zazdrościmy osobom odnoszącym sukcesy w nauce uważając, że są one na pewno znacznie zdolniejsze od nas. Często jednak okazuje się, że sukcesy te odnoszą osoby o przeciętnym ilorazie inteligencji, a więc nie różniące się możliwościami od większości ludzi.

Czytaj dalej
Pedagogizacja rodziców
07 kwiecień 2002
Ocena: brak

„Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 1997 r, art. 48, ust. 1)

Czytaj dalej
Sprawy dyscyplinarne w oświacie poza kontrolą
01 styczeń 1970
Ocena: brak

Rodzic wnioskujący o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela nie jest informowany o jego wynikach.

Czytaj dalej