Aktualności

Filtruj listę

Data:

Komentarz – obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 czerwca 2020
23 czerwiec 2020
Ocena: brak

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej
Komentarz – aktualny na dzień 31.05.2020 r. wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
23 czerwiec 2020
Ocena: brak

 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione - § 13 i 13a.

Czytaj dalej
Komentarz – kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
14 maj 2020
Ocena: brak

 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564 i poz. 657) – dwa razy do końca marca i dwa razy w kwietniu zmienione.

Na dzień 10 oraz 29 kwietnia 2020 r. weszły w życie, po ukazaniu się trzeciej i czwartej zmiany rozporządzenia, kolejne uregulowania prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.


Oto kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia.

Czytaj dalej
Komentarz – kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.
14 maj 2020
Ocena: brak

 2 kwietnia 2020 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Na 2020 r. ustalono kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ośmiu obszarach (tak jak w roku ubiegłym). 

Czytaj dalej