Księgarnia

Zasady ochrony dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych

Zasady ochrony dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych

 • Cena (netto): 79,00 zł
 • Cena (brutto): 82,95 zł
Dodaj do koszyka

Opis produktu:

Na każdym nauczycielu z Państwa placówki ciąży ogromna odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.  

Istnieje pilna potrzeba podjęcia świadomych i skutecznych działań ze strony opiekunów dydaktyczno – wychowawczych, których zadaniem jest  obserwacja swoich podopiecznych pod kątem przemocy na różnym tle. Szybka reakcja na problem jest jedynym sposobem na przeciwdziałanie lub zmniejszenie nieodwracalnych skutków. 
Z uwagi na rosnącą skalę zdarzeń przemocowych wobec dzieci każda placówka oświatowo-wychowawcza powinna zaopatrzyć się w książkę Zasady ochrony dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych.  
W przełożeniu na realia szkolne oznacza to, że dzięki naszej publikacji każdy nauczyciel dostaje gotowe instrukcje postępowania:

 • Jakie symptomy mogą przejawiać dzieci będące ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej?
 • Jakie podjąć kroki w przypadku stwierdzenia sygnałów, które mogą wskazywać na krzywdzenie dzieci?
 • W jaki sposób podjąć trudną rozmowę z rodzicami?
 • Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówce dla dziecka będącego ofiarą czynów pedofilskich?
 • Jak wygląda konkretna ścieżka zgłaszania przemocy wobec dzieci?
 • W jaki sposób przeciwdziałać zatrudnianiu osób ze skłonnościami przemocowymi?

Zaleca się, aby instrukcje zostały umieszczone w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla każdego nauczyciela.

Instrukcje zawierają proste  i zrozumiałe procedury gotowe do wykorzystania w każdej sytuacji zagrożenia.

Wszystkie etapy interwencji zostały skonsultowane z psychologiami i ekspertami oświaty.

Spis treści:
Przemoc na tle emocjonalnym

 • Dziecko jako ofiara przemocy emocjonalnej – jak dostrzec problem ?

Obserwacja dziecka dotkniętego przemocą emocjonalną
Objawy i rozpoznanie – jakie zachowania powinny nas zaniepokoić?
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać i w jaki sposób?

 • Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą na tle emocjonalnym - jak rozmawiać?

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka
Strategia rozmowy interwencyjnej
Schematy rozmów

 • Procedury postępowania:

Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówkach szkolno-wychowawczych
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego

Przemoc na tle seksualnym

 • Dziecko jako ofiara molestowania seksualnego – jak dostrzec problem ?

Obserwacja dziecka pod kątem przemocy na tle seksualnym – jak powinna przebiegać?
Objawy i rozpoznanie – jakie zachowania powinny nas zaniepokoić?
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać i w jaki sposób?

 • Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą przemocy seksualnej – w jaki sposób podjąć rozmowę?

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka
Strategia rozmowy interwencyjnej
Schematy rozmów

 • Procedury postępowania:

Jak stworzyć zespół kryzysowy w placówkach szkolno-wychowawczych
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego

Przemoc fizyczna

 • Dziecko jako ofiara przemocy fizycznej – jak dostrzec problem ?

Proces obserwacji dziecka – jak powinien przebiegać?
Symptomy i rozpoznanie  – co powinno nas zaniepokoić?
Rozmowa z dzieckiem – o co pytać?

 • Komunikacja z rodzicami dziecka będącego ofiarą przemocy  fizycznej

Etapy rozmowy z rodzicem dziecka – jak rozmawiać?
Strategia rozmowy interwencyjnej
Schematy rozmów

 • Procedury postępowania:

Stworzenie zespołu kryzysowego  w placówkach szkolno-wychowawczych
Konkretna ścieżka zgłaszania przemocy – interwencja krok po kroku
Dokumentacja obowiązująca organy odpowiedzialne za zgłoszenie zdarzenia przemocowego

Przeciwdziałanie zatrudniania osób ze skłonnościami przemocowymi

 • Na co zwracać uwagę podczas rozmowy z potencjalnym pracownikiem? – wytyczne psychologa
 • Przykładowe pytania na rozmowach rekrutacyjnych

Zasady ochrony dzieci w praktyce wychowawczej są skierowane do przedszkoli, szkół, szpitali, klubów sportowych, instytucji kultury i animacji, ośrodków wypoczynkowych i innych placówek sprawujących opiekę dydaktyczno – wychowawczą.

Dane szczegółowe:

Podtytuł: Procedury przeciw przemocy emocjonalnej, seksualnej i fizycznej

Format: A5

Ilość stron: 150

Kategoria główna: Dla nauczyciela

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 3541