Księgarnia

Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.

Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu.

  • Cena (netto): 85,24 zł
  • Stara cena: 85,44 zł
  • Cena (brutto): 89,50 zł
  • Stara cena: 89,70 zł
Dodaj do koszyka Pobierz fragment

Opis produktu:

Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że zeszyty stanowią doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu zaburzeń koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową.

Zeszyty do samodzielnej pracy w domu mogą służyć jako element terapii utrwalającej zdobyte przez dziecko umiejętności.

W książce:

  • karty pracy
  • ćwiczenia

Irena Sosin - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta, psychoedukator, specjalista w zakresie diagnozy i terapii psychopedagogicznej, wieloletnia praktyka kliniczna. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CWRO, przewodnicząca Warszawskiego Oddziału nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

format/wymiary: A4

liczba stron: 224

forma: książka

publikacja dla: terapeutów, pedagogów, rodziców

Dane szczegółowe:

Autorzy: Redaktor prowadząca: Irena Sosin

Kategoria główna: Dla nauczyciela

Typ produktu: Książki

Numer produktu: 3711


Każdą z książek możesz kupić również osobno.

W skład pakietu wchodzą książki: