Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Projekt edukacyjny «Odpady — niezbadane terytorium przyszłości»
16 sierpień 2016
Ocena: brak

Projekt napisany został z myślą o klasach I — III.

Czytaj dalej
Program kółka ortograficznego
16 sierpień 2016
Ocena: brak

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, ale z powodzeniem można też realizować go w klasie II.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z języka poskiego w klasach technikum
18 czerwiec 2016
Ocena: brak

Jest to przedmiotowy system oceniania z języka polskiego uwzgledniający specyfikę pracy z uczniami technikum

Czytaj dalej
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
31 maj 2016
Ocena: brak

Mini poradnik dla nauczycieli dotyczący wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy.

Czytaj dalej
«Jak to nasi przodkowie jadali»
31 maj 2016
Ocena: 5

Projekt edukacyjny: Jak to nasi przodkowie jadali połączony z wycieczką do Biskupina, gdzie odbywał się festyn archeologiczny.

Czytaj dalej
Plan pracy świetlicy
31 maj 2016
Ocena: brak

Plan pracy świetlicy

Czytaj dalej
Plan profilaktyki
31 maj 2016
Ocena: brak

Plan profilaktyki

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce — zaburzenia słuchu fonematycznego
29 maj 2016
Ocena: brak

Problem, który został opisany dotyczy dziecka, które ma problemy w nauce spowodowane zaburzeniami słuchu fonematycznego.

Czytaj dalej
Program autorski zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
23 maj 2016
Ocena: brak

Program z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj dalej
Kryteria oceniania
23 maj 2016
Ocena: 5

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Czytaj dalej