Inne materiały

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Scenariusz imprezy andrzejkowej w świetlicy szkolnej
27 maj 2017
Ocena: brak

Scenariusz pokazuje, jak w ciekawy sposób poprowadzić wróżby i zabawy andrzejkowe.

Czytaj dalej
zajęcia świetlicowe
06 maj 2017
Ocena: brak

Zajęcia świetlicowe «Książka mój przyjaciel»

Czytaj dalej
Scenariusz zajęć Hanna Poczewska
01 maj 2017
Ocena: brak

Zabawa ortofoniczna w oparciu o opowiadanie J. Białobrzeskiej «O tym, jak jedna pomarańcza sprawiła wiele radości»
Treści realizowane z podstawy programowej:
Obszar 1 «Jestem i działam z innymi» — budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

Czytaj dalej
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W PRZEDSZKOLU
28 marzec 2017
Ocena: brak

Chciałabym podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi moim planem rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu.

Czytaj dalej
Program nauczania wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)
21 marzec 2017
Ocena: brak

Program jest efektem wieloletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego w różnych typach szkół. Kierowany jest do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z nową podstawą programową. Jego treść ma pomóc im zrozumieć idee zmian zachodzących w edukacji i jednocześnie ułatwić proces wdrażania podstawy programowej.

Czytaj dalej
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Gimnazjum
21 marzec 2017
Ocena: brak

System powstał w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnych uregulowaniach prawnych. Stanowi on propozycję do modyfikowania i wykorzystania przez nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie tych z krótkim stażem pracy zawodowej

Czytaj dalej
Pasowanie na przedszkolaka
20 marzec 2017
Ocena: brak

Scenariusz uroczystości- Pasowania na przedszkolaka grupa 3-latki

Czytaj dalej
Zimowo dla babci i dziadka
20 marzec 2017
Ocena: brak

Scenariusz uroczystości na Dzień babci i dziadka, grupa 3- latki

Czytaj dalej
«Budowanie systemu językowego u dziecka dwujęzycznego z zaburzeniami funkcji lewej półkuli mózgu».
02 marzec 2017
Ocena: brak

W swojej pracy chciałabym przedstawić propozycję programu budowania systemu językowego – stymulowania rozwoju języka polskiego u dziecka dwujęzycznego, wychowującego się w rodzinie mieszanej (mama Irlandka, tata Polak). Ana ma obecnie 4 lata, mieszka w Irlandii, od 5 miesięcy jest poddana intensywnej «terapii domowej» metodą krakowską.

Czytaj dalej
program kółka
21 luty 2017
Ocena: brak

Tematyka proponowanych zajęć na kółku fizycznym «Ciekawa Przyroda» dotyczy problematyki rozszerzania i doskonalenia wiadomości i umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z fizyki. Uczniowie mają lepiej zrozumieć prawa przyrody i potrafić je wykorzystać. Zajęcia te to także ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań, od uczniów wymagane jest myślenie i konkretne działania.

Czytaj dalej