Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30

Data dodania: 2006-04-30 17:30:00
Konspekt poświęcony jest mnożeniu i dzieleniu w zakresie 30 w powiązaniu z treściami programu higieny jamy ustnej.  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II
z zakresu edukacji matematycznej
opracowany pod kątem hospitacji diagnozującej
 
 
 
Cel ogólny: Diagnoza stopnia opanowania umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 30

Standard: uczeń potrafi mnożyć i dzielić liczby w zakresie 30

Wskaźniki: Uczeń
·               rozumie na czym polega mnożenie i dzielenie, potrafi przedstawić je na konkretach
·               potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30 stosując rachunek pamięciowy

·               potrafi czytać ze zrozumieniem treść zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie

·               rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia w zakresie 30

·               potrafi ułożyć treść zadania do podanej na ilustracji sytuacji matematycznej

 
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30 – rozwiązywanie zadań tekstowych i zabawy matematyczne połączone z realizacją programu higieny jamy ustnej i zębów „Radosny uśmiech-radosna przyszłość”

 
Cel ogólny: monitorowanie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 30

Cele operacyjne: Uczeń

·               mnoży i dzieli liczby w zakresie 30

·               stosuje pojęcia matematyczne: czynniki, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz

·               rozumie mnożenie i dzielenie liczb jako działania wzajemnie odwrotne

·               rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie

·               potrafi ułożyć treść zadania do podanej na ilustracji sytuacji matematycznej

·               zgodnie współpracuje w grupie

·               wypowiada się kilkoma zdaniami na podany temat

·               rozumie konieczność systematycznej dbałości o zęby

·               aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody pracy: rozmowa, ćwiczenia, zabawy matematyczne

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: wystawka środków higieny jamy ustnej i zębów, „zdrowe” produkty żywnościowe (jogurt, orzechy, marchew, jabłko, płatki, sok, woda mineralna), patyczki, karty pracy z zadaniami (indywidualne i grupowe), kolorowanki matematyczne z Dr Ząbkiem, ząbki z papieru do oceniania, żetony z Dr Ząbkiem i Kwasowymi Potworami do przeprowadzenia ewaluacji

 

Przebieg zajęć:
 
I Część wstępna
1.   Indywidualne rozwiązanie hasła: Start! Cel-śnieżnobiały uśmiech (karta pracy nr 1); zapoznanie uczniów z celem zajęć

2.   Podział na grupy (trzyosobowe)


 
II Część główna
1.   Zadania w grupach – karta pracy nr 2

·         Sprawdzenie i ocena – przydzielenie „ząbków” za poprawnie wykonane zadania

2.   Zadania indywidualne – karta pracy nr 3

·         jw.

3.            Zadania w grupach – karta pracy nr 4

·         jw.

4.            Zadania indywidualne – karta pracy nr 5

·         jw.

 
III Część końcowa
1.   Podsumowanie i ocena pracy uczniów

2.   Zadanie pracy domowej – kolorowanki matematyczne z Dr Ząbkiem

3.   Ewaluacja

·         uczniowie otrzymują żetony z Dr Ząbkiem (ocena pozytywna zajęć) i Kwasowymi Potworami (ocena negatywna)

·         opinię wyrażają poprzez przyczepienie żetonu do planszy

 
Zajęcia powyższe połączone są z zajęciami z zakresu:
·         edukacji polonistycznej i środowiskowej (ciche czytanie tekstu piosenki „Myj zęby”, wypowiedzi kilkuzdaniowe nt. przeczytanego tekstu; przypomnienie wiadomości dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej i zębów oraz konsekwencji wynikających z braku higieny, przypomnienie, że warunkiem posiadania zdrowych zębów jest prawidłowa dieta; gra planszowa –stosowanie reguł gry wg samodzielnie czytanej instrukcji),

·         muzycznej (śpiewanie piosenki „Myj zęby”, Nowa Era),

·         technicznej (wykonanie gry planszowej „Światowa podróż Dr Ząbka) oraz elementami edukacji motoryczno-zdrowotnej (zabawa ruchowa „Dr Ząbek i Kwasowe Potwory”)
 
 
 
 
Karta pracy nr 1
 
Imię i nazwisko ......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblicz. Połącz działania z wynikami zapisanymi na zębach.
 

 3 @ 7 =
 2 @ 6 =
18 : 2 =
 2 @ 8 =
24 : 6 =
 5 @ 5 =
30 : 6 =
 9 : 3 =
 
Wpisz sylaby z zębów z wynikami kolejnych działań. Odczytaj hasło.
 

2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Karta pracy nr 2 
Nr grupy: .............
 
1.    Napisz liczby, które można zapisać w postaci sumy trzech jednakowych składników. Następnie zapisz sumy w postaci iloczynów.
Wzór         
3=1+1+1                     
3=3A1
6=
                   
 
 
 
 

2.    Zapisz następujące liczby w postaci iloczynu: 9, 10, 18, 7. Podkreśl czynniki w działaniach.
Obok każdego iloczynu narysuj prostokąt składający się z tylu kratek ile wynosi iloczyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Otocz kółkiem każdą liczbę, którą można przedstawić jako iloczyn dwóch liczb.

1                         ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !