Obecny czas: Wto Wrz 29, 2020 1:18 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 2 posty(ów) ] 
technologia informacyjna a komunikacyjna 
Autor Wiadomość

Dołączenie: Wto Lip 05, 2016 10:19 pm
Posty: 1
Post technologia informacyjna a komunikacyjna
Za kilka dni mam rozmowę kwalifikacyjną i próbuję się do nie przygotować. :roll:
Nie jestem pewna dot. technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jaka jest między nimi różnica.
Czy dobrze rozumuję?
W wielkim skrócie myślowym: technologia informacyjna to internet, a komunikacyjna to magnetofon, CD i DVD?

Chodzi o np. pytanie: W jaki sposób wykorzystuję technologię komunikacyjną?
W jaki sposób wykorzystuję technologię informacyjną?

W opracowaniach często jest to połączone jako TIK.
Dziękuję za pomoc.


Wto Lip 05, 2016 10:31 pm
Profil E-mail
Awatar użytkownika

Dołączenie: Nie Kwi 07, 2002 12:00 am
Posty: 879
Miejscowość: virtualna Polska
Post Re: technologia informacyjna a komunikacyjna
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Hasło: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE – TIK
Rodzaj: Słownik2011
Język: pl
to najogólniej rzecz ujmując narzędzia pozwalające na komunikację między ludźmi. Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazywane też technologiami informacyjnymi (IT), są technologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów, dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne. Technologie informacyjne to także dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę, telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją. Dostarczają one narzędzi, za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać odbiorcom.[7]
Podstawowe pojęcia technologii informacyjnych to:[7]
– dane i informacje;
– system informacyjny i system informatyczny;
– struktury danych;
– algorytmy;
– internet, intranet, portal, wortal, extranet;
– sztuczna inteligencja;
– kodowanie danych (tekstu, liczb, grafiki, dźwięku).
Zanim doszło do datowanego na ostatnie dekady przyspieszenia w rozwoju dziedzin związanych z technologiami komunikacyjnymi, mieliśmy do czynienia z powolnym (ocenianym z perspektywy czasu) rozwojem technik i narzędzi komunikowania. Z pobieżnego przeglądu wynalazków (telegraf, telefon) oraz czasu ich upowszechniania, wynika, iż z żywiołowym i spektakularnym rozwojem współczesnych technik komunikowania mamy do czynienia w ciągu ostatnich 150 lat. Rozpowszechnienie różnorodnych technicznych środków przekazu informacji przyniosło coś, co w teorii i pracach empirycznych określa się jako nowe media (new media, new technologies). Mając na uwadze względność określenia – nowe – myśli się o tych, które wykorzystują elektronikę, a w szczególności układy scalone oraz cyfrowe kodowanie sygnału do utrwalania i transmisji informacji.
Technologie informacyjne powstawały w dwóch etapach; ich zastosowanie wywołało rewolucję informacyjną, która była poprzedzona, a przede wszystkim uwarunkowana, rewolucją przemysłową.[7]

Chcąc unaocznić szczegółowo historię technologii informacyjno-komunikacyjnych należy zacząć od roku 350 pne, kiedy Euklides wymyślił pierwszy niebanalny algorytm (nazwany tak dużo później) dotyczący znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch ostatnich liczb całkowitych; kolejne etapy historii ICT to:[7]
– zasługi Muhammeda Alchwarzimi (ok. 800 ne) – dziesiętny system liczenia, pojęcia zera, ułamków, funkcje sinus i tangens;
– maszyna Turinga (lata 30. XX w.) – abstrakcyjny model komputera służący do wykonywania algorytmów;
– twórca teorii informacji C.Shannon – pokazał doniosłość kodu binarnego, twierdził, że przy pomocy zer i jedynek można opisać tekst, obraz i dźwięk; prowadził prace nad sztuczną inteligencją rozwijające koncepcje maszyn Turinga, w efekcie prowadzące do stworzenia komputera szachowego Maniac (1956);
– historia powstania komputerów – arytmometr Pascala (1643); krosno Jacquarda (1801); maszyna Babbage`a (1833); tabulator Hollerith`a (1890); komputer Mark I (1944); pierwszy elektroniczny komputer ENIAC (1946); pierwszy na świecie komputer ogólnego przeznaczenia UNIVAC I (1951); rodzina komputerów IBM – system 360 (1964); pierwszy minikomputer PDP1 (1959); komputery czwartej generacji oparte na obwodach scalonych dużej skali integracji LSI i VLSI (lata 70. XX w.); pierwszy komputer personalny IBM PC oraz Apple, Sinclair, ATARI, Comodore (początek lat 80.)
Technologia informatyczna (IT) środek, przy pomocy, którego współczesna wiedza zostaje wpleciona w służbę człowiekowi. IT obejmując urządzenia wraz z ich wyposażeniem w coraz większym i doskonalszym stopniu pozwalają przekazywać informacje przy pomocy niewielkiej ingerencji człowieka. Dwa główne źródła innowacji w sektorze IT to:[2]
– wynalezienie mikroelektronicznych układów krzemowych i opracowanie prostych języków programowych w branży komputerowej;
– oraz stosowanie systemów satelitarnych i rozwój optyki włókien szklanych (fibre optics) w branży telekomunikacyjnej.
Główne elementy krajobrazu informacyjnego współczesnego społeczeństwa[3]:
– telefonia: przewodowa, komórkowa (analogowa, cyfrowa), satelitarna, usługi dodane;
– systemy teleksowe: tradycyjne, teletekstowi;
– telefaksy;
– radiokomunikacja ruchoma: pasmo amatorskie (CB), telefonia komórkowa, sieci dyspozytorskie (tradycyjne trunkingowe), systemy przywoławcze;
– technika satelitarna;
– radio;
– telewizja: napowietrzna, satelitarna, kablowa, wysokiej rozdzielczości, interaktywna;
– systemy wideotekstowe;
– powszechnie dostępne sieci przesyłania danych: z komutacją połączeń, z komutacją pakietów, sztywne łącza;
– usługi informacyjne on-line: banki danych, usługi w czasie rzeczywistym;
– elektroniczne „tablice ogłoszeń” (BBS);
– systemy komputerowe: hardware, software, orgware;
– sieci komputerowe: lokalne, metropolitarne, rozległe, globalne;
– konsulting, serwis w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i mediów elektronicznych;
– poziom wykształcenia ogólnego i specjalistycznego społeczeństwa;
– badania i rozwój w świecie informatyki i telekomunikacji.
Dziś uzupełnilibyśmy to zestawienie o telefonię trzeciej generacji G3, wchodzącą na rynki europejskie – również na rynek polski. Jej możliwości interaktywne i multimedialne są nieporównywalne z dotychczas dostępnymi.
Dzięki ekspansywnemu rozwojowi sektora IT pojawiają się profity, które do niedawna stanowiły jedynie barwne prognozy futurystów i wizjonerów:[2]
– olbrzymie przyspieszenie w procesie przekazywania danych;
– znaczne ulepszenie precyzji, pewności i jakości przekazywanych informacji;
– możliwość posługiwania się kompleksowymi regułami szeregowania informacji, nie tylko przez ludzi nadzwyczajnie uzdolnionych, ale także przez tych, których uznajemy za przeciętnych;
– znaczne powiększenie pojemności gromadzonych zasobów informacji, połączone z możliwością odnajdywania ich w każdym momencie, gdy tylko dana informacja jest nam potrzebna.
Stopień rozpowszechnienia i dostęp do zaawansowanych technologii warunkuje poziom wzrostu gospodarczego, decyduje o wynikach ekonomicznych państw i jednocześnie implikuje niekwestionowaną i rosnącą rolę poziomu wykształcenia i kwalifikacji siły roboczej.
Obecnie mamy do czynienia – jak chcą jedni z wyłanianiem się nowego paradygmatu[4], czy jak chcą drudzy, z rozpowszechnianiem praktyk stosowanych przez kraje rozwinięte celem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego[5]. Owe zmiany określane jako – nowa ekonomia, nowa gospodarka, gospodarka wiedzy – obserwowane są szczególnie w obszarze: telekomunikacji, finansów i handlu, a także w nowych sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizowania życia prywatnego. Koncentrują się wokół efektów wpływu postępu technicznego na wzrost gospodarczy, przypisując szczególną rolę technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT). Literatura wskazuje trzy główne nurty przyspieszania rozwoju gospodarczego przez wspomniany sektor:[6]
1. rozwój dziedzin zajmujących się wytwarzaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych;
2. rosnące inwestycje w samym sektorze ICT (owocujące poprawą jakości produktów ICT oraz permanentny spadek ich cen);
3. rozpowszechnienie Internetu oraz rozwój handlu elektronicznego (określany mianem efektu spill-over).
Stojący na stanowisku determinizmu technologicznego twierdzą, iż postęp techniczny i technologiczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych społeczeństw.
Ostatnie dekady pokazują stałą tendencję dotyczącą rosnącej roli sektora technologii komunikacyjno-informacyjnych; jednocześnie jednak pojawiają się ostrzeżenia przed wiarą w nieskończoność tego procesu. Ze względu na fakt, iż rozwój tego sektora jest niesłychanie żywiołowy, analitycy wskazują trudności w rzeczowej ocenie tego stanu w odniesieniu do jego źródeł, a tym samym konsekwencji, jakie przyniesie w przyszłości. Poddają pod rozwagę fakty dotyczące pewnego rozgraniczenia, dotyczącego tego, w jakiej mierze wzrost produktywności jest wynikiem nowej ekonomii, a na ile jest efektem silnego, ale cyklicznego rozwoju koniunktury. Wiara w to, iż taki dynamiczny rozwój ICT będzie utrzymywał się na stałym poziomie lub będzie trwał nieskończenie długo jest nieuzasadniona. W tym kontekście próbuje się dociec możliwych konsekwencji zmian dynamiki rozwoju w tym obszarze.
Szereg analiz, w których kluczową pozycję zajmują technologie ICT dotyczy wpływu, jaki wywierają na poszczególne dziedziny życia i gospodarki: (1) zmian w podejściu do zagadnień edukacyjnych zarówno na poziomie jednostek, jak i rządów państw (edukacja permanentna, model kształcenia przez całe życie, praca „na starość”), (2) nowych, szczególnych umiejętności, jakimi musi dysponować jednostka, aby sprawnie funkcjonować (e-skills, analfabetyzm elektroniczny), (3) reorganizacji struktur zawodowych (telepraca, elastyczny czas pracy, wysoko kwalifikowane kadry, mulizawowodwość), (4) reorganizacja struktur społecznych i zmiany stylów życia (polaryzacja społeczeństw, nowe formy rozrywki, nobilitacja czynnika czasu wolnego). Zasygnalizowane obszary wpływu ICT na życie społeczne wyznaczają ramy dla dalszych analiz.

Małgorzata MATUSIAK


Źródła: [1] „Polityka” nr 12/2000, Dodatek-Internet do nr 12(2237), 18.03.2000; [2] Ph. Sadler, Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997; [3] M. Goliński, Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997; [4] W. Kasperkiewicz, Polska gospodarka wobec nowej gospodarki, maszynopis, materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 19-20 maja 2001; [5] D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa, Warszawa 1998; [6] I. Visco, Nowa ekonomia wizja czy rzeczywistość, „Deutschland, polityka, kultura, gospodarka, nauka” nr 6/2000; [7] M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Opolgraf SA, Warszawa 2006.

_________________
--
macdan

Kliknij - tak uczę i pracuję


Pią Lip 15, 2016 9:14 am
Profil E-mail YIM WWW
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 2 posty(ów) ] 


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 13 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
aktualizacja stron internetowych