Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne

 

2009-04-15 10:43:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

2009-04-15 10:41:21
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 213, poz. 1569)

 

2009-04-15 10:39:56
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

 

2009-04-15 10:36:01
Pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

 

2009-04-15 10:24:14
Pobierz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 

2009-04-15 10:23:00
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 

2009-04-15 10:21:26
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

2009-04-15 10:20:06
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

 

2009-04-15 10:18:39
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)

 

2009-04-15 10:16:57
Pobierz