Pliki: 2004

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r.

o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2004r. Nr 49, poz. 463)

 

2009-04-21 12:24:54
Pobierz
Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)

 

2009-04-21 12:24:07
Pobierz
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781)

 

2009-04-21 12:22:56
Pobierz