Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
19 czerwiec 2013
Ocena: brak

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Czytaj dalej
Istota socjoterapii
18 czerwiec 2013
Ocena: brak

W artykule tym została ukazana różnorodność definicji pojęcia socjoterapia oraz jej założenia i funkcje.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
17 czerwiec 2013
Ocena: brak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (Nauczyciel muzyki)

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem zdolnym muzycznie na lekcjach muzyki
17 czerwiec 2013
Ocena: brak

Opracowany przeze mnie program pracy z uczniem zdolnym muzycznie ma wskazać nauczycielowi drogę postępowania i pomóc przygotować warsztat młodego ucznia do dalszej pracy. W ramach działalności chóru dziecko uczy się jak prawidłowo pracować nad emisją głosu, rozwija swoje zdolności muzyczne, ma możliwość obcowania z muzyką, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
16 czerwiec 2013
Ocena: brak

Jestem nauczycielem matematyki w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo-Widzącej. Rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w celu doskonalenia zawodowego i podniesienia swoich kwalifikacji. Chciałam wzbogacić swój warsztat pracy poprzez realizację zadań, które ujęłam w swoim Planie Rozwoju Zawodowego. Napisany przeze mnie PRZ uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz wyznacza cele i kierunki mojej aktywności zawodowej. Uwzgędniłam w nim potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców, jak również mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie. Z tymi działaniami chciałam się podzielić z innymi nauczycielami, którzy też pragną rozpocząć swój rozwój zawodowy.

Czytaj dalej