Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Językowego
28 lipiec 2006
Ocena: brak

W roku szkolnym 2003/2004 nauczyciele języków obcych i plastyki z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie zorganizowali konkurs plastyczno - językowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew. Uczniowie wykonali kartki świąteczne z życzeniami w języku obcym, którego się uczą.  Poniżej opublikowany został regulamin konkursu.

Czytaj dalej
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w klasach 0-3
30 czerwiec 2006
Ocena: brak

Regulamin opracowano w oparciu zarządzenia Nr. 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.( Dz. Urz. MEN NR 9, poz. 40).

Czytaj dalej
Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
28 czerwiec 2006
Ocena: brak

Nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego. Do jego obowiązków należy stosowanie wszelkich dostępnych środków zapobiegających wypadkom

Czytaj dalej
Regulamin uczestnika wycieczki
23 czerwiec 2006
Ocena: 1

Wyjeżdżając na wycieczkę klasową, młodzież musi znać swoje prawa ale przede wszystkim swoje obowiązki.Uczeń podpisując regulamin ma obowiązek go przestrzegać. W ten sposób wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za swoje zachowanie i przestrzeganie przyjętych zasad współżycia w grupie. Ten regulamin stosowałam na kilku wyjazdach. Uczniowie i rodzice zapoznali się z wymaganiami opiekunów. Zawsze byłam zadowolona z zachowania moich wychowanków.

Czytaj dalej
Regulamin kółka komputerowego
07 czerwiec 2006
Ocena: brak

Przedstawiam regulamin, który pomógł mi uregulować sprawę zachowania uczniów na zajęciach.

Czytaj dalej