Plan pracy z dzieckiem z deficytem w zakresie rozwoju psychoruchowego
09 styczeń 2010
Ocena: brak

Przedstawiam program terapeutyczny dla dziecka 2,5-letniego. Program pracy z dzieckiem obejmuje spotkania co tydzień w Poradni. Zajęcia trwają 40 min. Program terapii został stworzony w oparciu o wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i integracji sensorycznej oraz neurorozwoju.

Czytaj dalej
Plan działalności Samorządu Uczniowskiego
11 kwiecień 2008
Ocena: 5

Plan działalności Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Czytaj dalej
Program integracji społecznej uczniów szkoły specjalnej.
06 maj 2005
Ocena: brak

Pojęcie integracji funkcjonuje w wielu dziedzinach, w tym w naukach ekonomicznych, biologicznych, społecznych, językoznawstwie oraz psychologii i pedagogice. Pojęcie integracji w pedagogice funkcjonuje w obrębie dydaktyki ogólnej oraz w pedagogice specjalnej. Integracja w nauczaniu rozumiana jest jako scalanie wiedzy w wyniku łączenia treści programowych w bloki interdyscyplinarne.

Czytaj dalej