Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
10 lipiec 2011
Ocena: brak

Przedstawiam poniżej sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które stanowi podsumowanie mojego stażu, jaki odbyłam w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku jako nauczyciel języka angielskiego.

Czytaj dalej
Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
06 lipiec 2011
Ocena: brak

Sprawozdanie powstało jako podsumowanie planu rozwoju zawodowego. Zostało przedłożone dyrekcji oraz opiekunowi stażu w celu dalszego postępowania umożliwiającego zdobycie awansu zawodowego.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
05 lipiec 2011
Ocena: 2

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Czytaj dalej
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
27 czerwiec 2011
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty (pedagog PPP).

Czytaj dalej
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
23 czerwiec 2011
Ocena: brak

Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Postrzegając swoją rolę we wspieraniu ucznia w rozwoju od początku pracy w zawodzie nauczyciela starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów szkoły, na której poziomie
i dobrym imieniu bardzo mi zależy.

Czytaj dalej