Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
30 marzec 2012
Ocena: brak

Dokumentacja dorobku zawodowego

Kałaska Sylwii

nauczyciela świetlicy
w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 

Czytaj dalej
sprawozdanie nauczyciela kontraktowego matematyka i informatyka
23 listopad 2011
Ocena: brak

nauczyciel matematyki i informatyki
szkoła podstawowa

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w Planie rozwoju zawodowego na lata 2007-2010 oraz w Aneksie do planu rozwoju zawodowego na lata 2010-2011 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( ze zmianami Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007r.).

Czytaj dalej
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
14 sierpień 2011
Ocena: 5

Wiem, że napisanie sprawozdania wcale nie jest łatwą rzeczą stąd pomysł, żeby swoje umieścić w internecie, by innym pisało się łatwiej:)

Czytaj dalej
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
09 sierpień 2011
Ocena: 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Małgorzata Politowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu

W pierwszym roku odbywania stażu nauczyciel religii, w kolejnych dwóch wychowawca świetlicy, nauczyciel techniki i wychowania komunikacyjnego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy – od 1.09.2008r. do 31.05.2011r.

Czytaj dalej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
04 sierpień 2011
Ocena: 5

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z dziewięcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Udostępniam Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czytaj dalej