Program działania świetlicy socjoterapeutycznej w SP w Kijewie
01 czerwiec 2004
Ocena: brak

Świetlica socjoterapeutyczna będzie miejscem dla dzieci wymagających opieki z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzenia z rodzin zaniedbujących je wychowawczo oraz ze środowisk zagrożonych uzależnieniem.

Czytaj dalej
Rola świetlicy szkolnej w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych.
28 kwiecień 2004
Ocena: brak

Szkoła jest jednym z głównych terenów pracy dydaktyczno – opiekuńczo -wychowawczej nauczycieli. Każdy nauczyciel i wychowawca, który chce ukształtować swoich wychowanków musi ich znać, mieć informacje dotyczące nie tylko ich cech psychicznych, ale także warunków życia, sytuacji rodzinnej, środowiska, które mogą wpłynąć na efekty jego pracy.

Czytaj dalej
Plan dydaktyczny świetlicy szkolnej
04 marzec 2004
Ocena: 2

Propozycje wiodących tematów zajęć w poszczególnych miesiącach roku szklnego.

Czytaj dalej

Tradycja ubierania choinki
05.29.17, 00:19
Przeczytaj
Gdzie mieszka złość?
05.29.17, 00:11
Przeczytaj