Sprawozdanie z realizacji projektu «Duże sprawy w małych głowach»
04 lipiec 2018
Ocena: brak

W projekcie na podstawie książki Agnieszki Kossowskiej «Duże sprawy w małych głowach» Przedszkole Niepubliczne «Motylek» z oddziałem integracyjnym w Mysłowicach brało udział od 15.02 do 30.06.2017r. Zajęcia zostały przeprowadzone ze wszystkich tematów proponowanych w książce. Brały w nich udział 4,5,6 — latki z grupy «Motylki», Pszczółki« oraz „Biedronki“. Tematy dotyczyły: autyzmu, niepełnosprawności sensorycznej, ruchowej i intelektualnej oraz wcześniactwa i epilepsji.

Czytaj dalej
Postawa ciała dziecka w wieku przedszkolnym
04 czerwiec 2017
Ocena: brak

Dla rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym charakterystyczna jest pewna prawidłowość: między 3 a 4 rokiem życia, podobnie jak między 5 a 6, tempo zmian rozwojowych jest na ogół umiarkowane. Wyraźne ich nasilenie, najintensywniejszy postęp procesów psychicznych i sprawności następuje w 5 roku życia tzw. «złoty wiek» dzieciństwa lub I apogeum motoryczności. Charakterystykę rozwoju dziecka przedszkolnego, dla uwypuklenia różnic młodszej (3- i 4- latki) i starszej (5- i 6- latki) grupy przedstawię tabelarycznie.

Czytaj dalej
Konspekt zajęć 5-latków
17 maj 2017
Ocena: brak

Konspekt zajęć 5-latków

Czytaj dalej
Scenariusz zajęć adaptacyjnych
03 maj 2017
Ocena: brak

Oto moja propozycja zajęć adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich

Czytaj dalej
Kaprysy marcowej pogody — zabawa dydaktyczna
01 kwiecień 2017
Ocena: brak

Kaprysy marcowej pogody — zabawa dydaktyczna

Czytaj dalej