Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych
27 maj 2006
Ocena: brak

Projekt zajęć pozalekcyjnych dla młodziezy liceów plastycznych Polski północno-wschodniej pt. „Redagujemy gazetę międzyszkolną Liceów Plastycznych” przeznaczony został dla szkół plastycznych działających w Białymstoku, Olsztynie i Łomży. Jego główny cel to nawiązanie współpracy między Liceami Plastycznymi z różnych miast poprzez redagowanie wspólnej gazety uczniowskiej propagującej kulturę i sztukę w/w regionu.

Czytaj dalej
Program nauczania ćwiczeń praktycznych w liceum plastycznym
26 maj 2006
Ocena: brak

PROGRAM NAUCZANIA ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH W LICEUM PLASTYCZNYM powstał dla specjalizacji snycerstwo w ramach specjalności formy uzytkowe. Zawiera ogólne treści i cele kształcenia, przedstawia osiągnięcia uczniów po realizacji wszystkich zadań. Prezentuje przykładowe zadanie dyplomowe, wymienia zestaw stosowanych środków dydaktycznych oraz proponuje uwagi do realizacji programu. Przedstawiony program jest wynikiem 25 - letniego doświadczenia zawodowego. Prace powstałe w toku  realizacji  treści programowych świadczą o jego trafności i wysokiej  jakości merytorycznej oraz metodycznej.

Czytaj dalej
Plan pracy pracowni muzycznej
14 lipiec 2004
Ocena: brak

Plan pracy pracowni muzycnzej młodzieżowego domu kultury.

Czytaj dalej