Program nauczania języka angielskiego zawodowego dla zawodu «technik hotelarstwa»
31 maj 2013
Ocena: brak

Wstęp
Technik hotelarstwa jest osobą odpowiedzialną za realizację wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. W swojej pracy musi wykazać się umiejętnością organizacji działalności hotelarskiej w zakresie planowania, oferowania i koordynowania usług hotelarskich. Poza tym technik hotelarstwa współpracuje z biurami podróży w organizacji różnego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi i bankiety proponując odpowiednie dla gości zestawy usług. Zawód ten opiera się na kontaktach z ludźmi, stąd niezwykle istotna jest komunikatywność, zdolność przekonywania oraz umiejętność odpowiedniego reagowania na indywidualne potrzeby klienta, prośby, skargi i reklamacje.
Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę turystyczno-hotelarską tak w Polsce jak i Europie technik hotelarstwa jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym przez pracodawców zawodem. Znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu daje możliwość zatrudnienia i awansu zarówno w kraju jak i na rynkach pracy Unii Europejskiej. W każdym obiekcie bazy noclegowej to właśnie recepcjonista ma pierwszy kontakt z klientem i stanowi wizytówkę informującą o jakości świadczonych tam usług hotelarskich co niejednokrotnie decyduje o przebiegu wizyty gości.
Poniższy program nauczania języka angielskiego zawodowego przeznaczony jest dla klasy o profilu «technik hotelarstwa» w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

Czytaj dalej
Budowa układu rozrodczego samca
26 maj 2009
Ocena: 2

Propozycja planu metodycznego z przedmiotu produkcja zwierzęca realizowanego w klasie I technikum kształcące w zawodzie technik rolnik

Czytaj dalej
Plan pracy KPZ przedmiotów zawodowych
26 maj 2009
Ocena: brak

Celem planu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności wykorzystywania wiadomości w praktyce, dzięki właściwemu przygotowaniu do pracy nauczycieli, z myślą o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Czytaj dalej
Warsztaty dziennikarskie
31 lipiec 2006
Ocena: brak

Aby pomóc innym nauczycielom w prowadzeniu zajęć dziennikarskich, postanowiłam podzielić się stworzonym przez siebie programem, który powstał w oparciu o moje siedmioletnie doświadczenie instruktora koła dziennikarskiego( wydawcy gazetki Wieści Szkolne) oraz dzięki wiedzy uzyskanej na studiach polonistcznych i dziennikarskich.Będąc organizatorem Konkursu Gazetek Szkolnych, przekonałam się, ze prezentują one bardzo zróznicowany poziom i często uczniowie nie posiadają wiedzy teoretycznej, a od tego nalezy zacząć pracę nad stworzeniem gazetki szkolnej.

Czytaj dalej
Program proflaktyczny Ja to wiem
31 maj 2006
Ocena: brak

Autorki programu „ Ja to wiem” zakładają, że treści dotyczące zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji tytoniowej, alkoholowej, narkotykowej przekazywane są młodzieży w trakcie lekcji wychowawczych, podczas realizacji treści zawartych w ścieżce prozdrowotnej oraz w trakcie wszelkich działań podejmowanych przez szkołę w ramach realizacji założeń szkolnego programu profilaktyki i szkolnego programu wychowawczego . Treści te przekazywane są młodzieży zarówno przez specjalistów do spraw uzależnień zapraszanych do szkoły w ramach realizacji programów poświęconych konkretnym uzależnieniom np. : „ Noe”, „ Być albo brać”, „ Korekta”, „ Arion”, jak przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego w trakcie spotkań z młodzieżą i spotkań z rodzicami.

Czytaj dalej