Projekt "Napisz sobie klasówkę!"
06 czerwiec 2009
Ocena: brak

Przedstawiam propozycję projektu skierowanego do uczniów drugiej klasy liceum, realizujących zakres rozszerzony z matematyki. Uczniowie zgodnie z zaleceniami nauczyciela projektują dla siebie pracę klasową z trygonometrii tzn. w grupach wybierają/wymyślają zestaw zadań wraz z punktacją, proponują przeliczenie punktów na ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania z matematyki, przedstawiają nauczycielowi rozwiązania zadań oraz gotowe do wykorzystania zestawy zadań, z których po akceptacji nauczyciela zostanie wylosowany zestaw na klasówkę.

Czytaj dalej
Plan realizacji zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z matemat
02 październik 2006
Ocena: brak

Poniżej przedstawiam plan realizacji zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki zakresie podstawowym i rozszerzonym w trzyletnim cyklu pracy w liceum ogólnokształcącym.

Czytaj dalej
Program pozalekcyjnego kółka matematycznego.
29 maj 2006
Ocena: 1

Przedstawiam program kółka matematycznego, który można wykorzystać na zajęciach z uczniami klasy II liceum profilowanego( zakres podstawowy) mającymi problemy w nauce.

Czytaj dalej
Liczby zespolone
27 maj 2006
Ocena: brak

Od początku mojej pracy w szkole bardzo ważną dla mnie sprawą była indywidualizacja nauczania. W każdej klasie jest grupa uczniów szczególnie zainteresowanych danym przedmiotem (tu mam na myśli oczywiście matematykę), co wynika zarówno z wrodzonych predyspozycji, jak i nabytych w trakcie kształcenia się umiejętności. Dla grupy tej często poruszane zagadnienia na lekcji są niewystarczające i nie zaspokajają ich ciekawości i oczekiwań.

Czytaj dalej
Program Koła Matematycznego dla ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
09 maj 2006
Ocena: brak

Zadaniem nauczyciela matematyki jest przekazywanie uczniom wiedzy umożliwiającej im rozwój osobowy w zakresie intelektualnym. W szkole uczeń powinien znajdować sprzyjające warunki do realizowania swych celów życiowych, aby w przyszłości mógł znaleźć swoje miejsce w życiu.

Czytaj dalej