St Andrew's Day: scenariusz lekcji języka angielskiego
07 luty 2017
Ocena: 5

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej
Program pracy kółka języka angielskiego
09 wrzesień 2009
Ocena: 3

Jest to program pracy kółka językowego z języka angielskiego dla uczniów, którzy chcą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Program przeznaczony jest na 1 rok.

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem słabym
29 czerwiec 2009
Ocena: 5

Program pracy skierowany jest do uczniów słabych grup mniej zaawansowanych liceum ogólnokształcącego osiągających mierne wyniki z języka angielskiego.

Czytaj dalej
Program pracy dydaktyczno - wychowawczej na kółku języka nieieckiego w klasie I
14 listopad 2007
Ocena: 5

Program pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowany na kółku języka niemieckiego dla klas czwartych w szkole podstawowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo w oparciu o podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy IV „Der, die, das – neu”oraz innych materiałów i „Programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w kasach 1 – 3”, Wyd. Szkolne PWN, nr dopuszczenia do użytku szkolnego DKW – 4014 – 213 / 99

Czytaj dalej
Program koła języka rosyjskiego
05 listopad 2007
Ocena: brak

Program realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Przeznaczony jest dla uczniów zdolnych, rozpoczynających naukę w technikum, którzy mieli już kontakt z językiem rosyjskim w gimnazjum bądź też chcą rozpocząć naukę tego języka.

Czytaj dalej