Wojny w dziejach Europy i Świata
29 styczeń 2010
Ocena: brak

Chciałbym zaproponować Państwu do realizacji program kółka historycznego poświęconego problematyce wojen w dziejach Europy i świata. Granice państw, bezprzykładne bohaterstwo będące bardzo często wypadkową zachowań jednostki lub systemu wychowania czy nawet określające charakter całych narodów były wynikiem wojen i starć zbrojnych. Tak samo jak towarzysząca im przemoc, śmierć i zniszczenie. Myślę, że warto o tym rozmawiać w bardziej rozbudowanej formie niż na zajęciach lekcyjnych.

Czytaj dalej