Wnętrze Ziemi
21 maj 2016
Ocena: brak

Quiz, który można wykorzystać w szkole specjalnej przy powtórzeniu wiadomości z działu «Wnętrze Ziemi»

Czytaj dalej
Program Nowa Matura z Geografii
25 kwiecień 2006
Ocena: brak

Program Nowa matura z geografii Wraz z wejściem w życie reformy szkolnictwa, geografia stała się przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnym w postaci pisemnego egzaminu zewnętrznego. Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj dalej
Terenowe warsztaty ekologiczne
07 maj 2004
Ocena: brak

Warsztaty ekologiczne są przeznaczone dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (głównie klasy pierwszej) . Mają charakter głównie terenowy, z niewielką ilością zajęć kameralnych, które też mogą odbywać się na wolnym powietrzu.

Czytaj dalej
Wędrówka po Tatrach, jako propozycja terenowego nauczania.
22 marzec 2004
Ocena: brak

Wycieczki szkolne są jedną z ważniejszych form organizacyjnych procesu dydaktycznego i wychowawczego. Zdaniem wielu, są cennym uzupełnieniem, a wręcz ukoronowaniem całego procesu, gdyż pozwalają na pełniejsze realizowanie założeń programowych , zwłaszcza geografii, oraz integrują treści objęte programem nauczania.

Czytaj dalej
Wnętrze Ziemi
05.21.16, 19:32
Przeczytaj
Program Nowa Matura z Geografii
04.25.06, 16:45
Przeczytaj
Terenowe warsztaty ekologiczne
05.07.04, 11:00
Przeczytaj