Chór szkolny
04 kwiecień 2006
Ocena: brak

Szkoła to instytucja dająca młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój osobowy.W realizacji  tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne,które stwarzają uczniowi warunki do odkrywania wrażliwości,do miłego i radosnego spędzania czasu wolnego w towarzystwie rówieśników.
Rodzajem takich zajęć jest chór trzygłosowy,który działa w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu. Chór czynnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych a także bierze udział w  konkursach.

Czytaj dalej
Program kółka plastycznego dla klas II-III nauczania zintegrowanego.
12 marzec 2006
Ocena: 4

Na podstawie wieloletniej pracy zaobserwowałam duże zainteresowanie plastyką u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Często zdarza się jednak, że wiele problemów plastycznych i ciekawych technologii tworzenia bywa realizowane podczas zajęć pośpiesznie i ogólnie. Nie sprzyja to rozwojowi zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci, które bardzo chętnie poddają się pasji twórczej w dziedzinie plastyki. Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III. Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.

Czytaj dalej
Audycje muzyczne - program nauczania.
10 czerwiec 2005
Ocena: brak

Jest to program i plan nauczania wraz z doborem literatury muzycznej do przedmiotu audycje muzyczne dla klas IV-VI.

Czytaj dalej
Drzewo, które rośnie we mnie.
01 czerwiec 2005
Ocena: brak

Drzewo, które rośnie we mnie”, to zajęcia przyrodniczo plastyczne, które postanowiłam przeprowadzić pod wpływem obserwacji rysunków uczniów klas IV –VI przedstawiających drzewa rosnące w najbliższej okolicy. Chociaż „drzewo” jest jednym z pierwszych (obok postaci ludzkiej i domu ) rysunków dziecka i nieodłącznym elementem rysowanych przez dzieci krajobrazów, w klasach starszych szkoły podstawowej jest wciąż rysowane nieporadnie, bez rozróżnienia gatunków, bez zrozumienia układu jego części, logicznego połączenia pnia, konarów i gałęzi.

Czytaj dalej
Program koła plastycznego w klasach I-III gimnazjum
18 listopad 2004
Ocena: brak

Sztuka odgrywa istotna rolę w wychowaniu człowieka . Na co dzień wyzwala go od uległości wobec istniejącej wokół niego rzeczywistości, dzięki czemu pozwala mu stwarzać lepszy i ciekawszy świat.

Czytaj dalej

Program zajęć muzycznych
05.31.09, 18:54
Przeczytaj
Program kółka plastycznego
05.29.08, 08:33
Przeczytaj
Program z arteterapii
02.27.07, 09:14
Przeczytaj