Program Szkolnego Koła Młodych przyrodników
22 maj 2006
Ocena: brak

Szkoła podstawowa to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej. Dzieci są bowiem dobrymi obserwatorami tego co się wokół nich dzieje. Edukacja ekologiczna powinna stworzyć uczniom wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za środowisko, w którym zyją.

Czytaj dalej
Karta informacyjna dla uczniów i rodziców.
20 marzec 2006
Ocena: brak

W naszej szkole dużą wagę przykładamy do rzetelnego informowania rodziców o wszelkich sprawach dotyczących procesu nauczania. W związku z tym na Zespole Matematyczno-Przyrodniczym opracowaliśmy karty informacyjne dla rodziców i uczniów: „Czego będę uczył i wymagał na lekcjach”. Przedstawiam Państwu przykładową kartę, którą otrzymali wszyscy uczniowie klas V na początku I semestru. Dotyczy ona nauczania przyrody.

Czytaj dalej
Scieżka dydaktyczna dotycząca wód
13 marzec 2006
Ocena: brak

Celem pracy jest przedstawienie ścieżki dydaktycznej jako metody nauczania przyrody w szkole podstawowej. Zajęcia terenowe poprzedzone są lekcją poświęcona opracowaniu przez uczniów zasad bezpiecznego zachowania się nad zbiornikiem wodnym. Przedmiotem badań jest poznanie przedstawicieli roślin występujących w poszczególnych swerach oraz ich przystosowań do życia w środowisku wodnym.

Czytaj dalej
Program koła młodych przyrodników.
25 luty 2006
Ocena: 2

Program Koła Młodych Przyrodników ma do odegrania ważną rolę w prowadzeniu edukacji na rzecz poznania przyrody przez dzieci naszej szkoły.
Jest tak skonstruowany, aby uczniowie dostrzegli w swoim najbliższym otoczeniu różnorodność ciekawych zagadnień przyrodniczych Jest on kierowany do uczniów kl.IV-VI szczególnie interesujących się zagadnieniami środowiska przyrodniczego.

Czytaj dalej
Kształtowanie umiejętności kluczowych na lekcjach przyrody
27 styczeń 2006
Ocena: brak

We współczesnej szkole istnieje konieczność przeniesienia akcentu z ilości wiedzy na umiejętności samodzielnego gromadzenia potrzebnych informacji oraz ich wykorzystywania w codziennym życiu i w dalszej edukacji. Eliminowanie nadmiaru treści - to tendencja, którą mocno należy akcentować w podejściu do nauczania przyrody. Tworzy się w ten sposób miejsce na zainteresowanie uczniów otaczającym ich światem i szeroko rozumianymi zagadnieniami przyrodniczymi oraz na rozwijanie ich aktywności poznawczej.

Czytaj dalej