Działalność szkolnego koła LOP
30 sierpień 2006
Ocena: brak

Główne założenia programu to kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody. Program może być pomocny w zorganizowaniu pracy szkolnych kół LOP, kółek przyrodniczych czy ekologicznych.

Czytaj dalej
My i nasze środowisko
08 sierpień 2006
Ocena: brak

Jest to opracowany i realizowany przeze mnie program prośrodowiskowy którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej młodziezy.

Czytaj dalej
Program koła ornitologicznego - ''Pokochać ptaki''
14 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program koła ornitologicznego „Pokochać ptaki”, ma na celu uświadomić uczniom bogactwo środowiska naturalnego i rolę, jaką odgrywa ono w życiu ludzi. Ma ich zachęcić do samodzielnego poznawania przyrody, dostrzegania jej wartości oraz wskazać sposoby ochrony środowiska najbliższej okolicy. Zajęcia w kole ornitologicznym mają obok dostarczenia wiadomości o ptakach i ich siedliskach nauczyć również współpracy w grupie, zasad zachowania się podczas wycieczek przyrodniczych, dać okazję do przyjemnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

Czytaj dalej
Tu jest twoje miejsce - Zborowice i ziemia ciężkowicka
12 czerwiec 2006
Ocena: brak

Jednym z ważniejszych zadań nowej, zreformowanej szkoły stało się wychowanie człowieka w kulturze i tradycji tzw. „małej ojczyzny”. Teraz gdy nasz kraj wejdzie w struktury Unii Europejskiej, zobowiązani jesteśmy dobrze znać tradycje i osiągnięcia regionu.  Poznanie własnego miejsca zamieszkania, regionu, zachodzących w nich przemian pozwoli młodemu człowiekowi utożsamiać się z miejscem zamieszkania i równocześnie włączyć do twórczego udziału w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i współczesnego świata.

Czytaj dalej
Przyroda ożywiona - zwierzęta
10 czerwiec 2006
Ocena: brak

Jestem nauczycielem przyrody i opracowałam blok programowy z przyrody w klasie 6. Tematem bloku jest Przyroda ozywiona - zwierzęta. Chciałabym się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Czytaj dalej