Kochaj las
28 maj 2008
Ocena: brak

Program "Kochaj las" adresowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej. Jest rozszerzeniem tresci przyrodniczych i ekologicznych zawartych w Programie Wczesnoszkolnej Edukacji XXI wieku. Edukacja przyrodniczo - ekologiczna stanowi w dzisiejszych czasach jedno z najwazniejszych zadań, zmierzając do kształtowania odpowiedzialnosci za stan środowiska przyrodniczego i powstawania wiezi emocjonalnych z przyrodą, zwłaszcza z ekosystemem leśnym, który na Podlasiu stanowi naturalne bogactwo.
Opracowany został przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie - Dorotę Kropiewnicką i Elzbietę Jurgielewicz.

Czytaj dalej
Kto Ty jesteś - Polak mały...
15 maj 2008
Ocena: brak

Ojczyzna stanowi wielką wartość w życiu człowieka i każdy ma wobec niej obowiązki. Rozbudzanie świadomości tożsamości narodowej w młodym pokoleniu jest ważnym zadaniem nauczycieli. Na każdym etapie kształcenia należy uwrażliwiać uczniów na wartości związane z ojczyzną.

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawcy klasy III
01 maj 2008
Ocena: 2

Plan pracy wychowawcy klasy III jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona w klasie III ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł:

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawczej dla klasy III SP
12 październik 2007
Ocena: brak

Realizacja działań wychowawczych w klasie III. Zawiera własne propozycje tematów spotkań i przedsięwzięć w ramach pracy wychowawczej z uczniami

Czytaj dalej
Założenia wychowania i nauczania zintegrowanego - integracja czy segregacja
18 maj 2007
Ocena: 5

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jest nowym etapem ewolucji poglądów dotyczących stosunku społeczeństwa do problemów życiowych i rehabilitacji osób z odchyleniami od normy, jest ona przejawem humanitarnej akceptacji ich miejsca oraz podmiotowej roli w życiu społecznym. Integracja wyraża dążenie do stworzenia tym osobom możliwości pełnego lub częściowego włączenia się do normalnego życia, dostępu do wszystkich instytucji i usług, z których korzystają pełnosprawni. Ostatecznym celem integracji jest więc przygotowanie dzieci i młodzieży i dorosłych do godnego życia w otwartej społeczności oraz aktywnego podejmowania różnorakich społecznych ról rodzinnych, zawodowych i kulturalnych.

Czytaj dalej