Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
18 styczeń 2013
Ocena: brak

Przedstawiam plan pracy zespołu przedmiotowego, w który zawarte są działania związane z badaniem umiejętności uczniów, ale również:

  • współpraca z rodzicami;
  • wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania;
  • propagowanie konkursów i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i gminy, itp.

Czytaj dalej
Rola komputera w edukacji specjalnej
29 marzec 2010
Ocena: brak

Wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych bazujących na konkretach jest bardzo sprzyjające w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo.

Czytaj dalej
Plan nauczania w klasie łączonej I-III w szkole podstawowej specjalnej
02 czerwiec 2009
Ocena: 1

Do napisania tego planu skłoniły mnie doświadczenia zdobyte w pracy w klasach łączonych I – III szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z lekką dysfunkcją intelektualną. Konieczność łączenia klas wynika z niżu demograficznego oraz powstania klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.

Czytaj dalej
Radosny uśmiech radosna przyszłość
31 maj 2009
Ocena: brak

Sprawozdanie z realizacji programu "Radosny uśmiech, radosna przyszłość" realizowanego w klasach I — III Szkoły Podstawowej W SOSW.

Czytaj dalej
Zabawa w teatr
07 czerwiec 2008
Ocena: brak

Program ma za zadanie rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do odbioru dzieł literackich i form teatralnych, a także rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych i zainteresowań ucznia.

Czytaj dalej