Forma zabawowa jako sposób aktywizacji uczniów na lekcjach matematyki (kl.I-III)
13 kwiecień 2004
Ocena: 2

Z chwilą wstąpienia dziecka do szkoły, główną formą jego działalności staje się nauka i wypełnianie obowiązków szkolnych,
a celem ( przynajmniej z punku widzenia dorosłych)- zdobywanie wiedzy i uczenie się. Temu celowi podporządkowane zostają wszystkie możliwości dziecka, a także znaczna część jego czasu.

Czytaj dalej