Program pracy z matematyki z uczniami słabymi w kl. VI.
07 grudzień 2005
Ocena: brak

Program ten został opracowany dla uczniów klasy VI przez nauczyciela matematyki Dorotę Grobelną, na rok szkolny 2005/6. Będzie on realizowany jeden raz w tygodniu po 45 minut na zajęciach nieodpłatnych w szkole.
W zajęciach będzie brało udział około 6 osób (w tym jedna z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim). Będą to zajęcia motywujące uczniów do pracy i przygotowujące ich do lepszego niż spodziewany wyniku na egzaminie po kl. VI. Uczniowie słabi znajdą podczas zajęć pomoc i wsparcie w zrozumieniu i stosowaniu matematyki na co dzień.

Czytaj dalej
Praca z uczniem uzdolnionym na lekcjach matematyki.
01 czerwiec 2005
Ocena: brak

Praca z uczniem zdolnym wymaga od mnie znajomości nie tylko wiedzy matematycznej, ale również wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Jak pracować z uczniem zdolnym? Jakie cechy posiada uczeń uzdolniony matematycznie? Jak ustalić, czy uczeń posiada określone zdolności? Na te i inne pytania muszę znać odpowiedzi, aby w pełni wykorzystać możliwości ucznia do realizacji pracy zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

Czytaj dalej
Trening umiejętności uczniów
01 czerwiec 2005
Ocena: brak

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, obserwacji wyników uczniów z ubiegłorocznej klasy V, które niestety nie były zadowalające oraz na podstawie opracowanego przeze mnie sprawdzianu diagnozującego, który przeprowadziłam w klasie VI, stwierdzam, że uczniowie osiągnęli bardzo niskie wyniki

Czytaj dalej
Indywidualny program nauczania
28 maj 2005
Ocena: brak

Jest on pogłębieniem programu nauczania matematyki w klasie V-szkoły podstawowej- „Matematyka 2001”. Program ten w większości nie wykracza poza obowiązujące Podstawy programowe, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niniejszy program będzie realizowany w ramach lekcji matematyki, 1 godziny tygodniowo koła matematycznego oraz konsultacji indywidualnych.

Czytaj dalej
Matematyka z elementami ekonomii
12 maj 2005
Ocena: brak

Innowacje pedagogiczne realizowane w klasach IV – VI na lekcjach matematyki, wprowadzone w klasach IV z kontynuacją w klasach V i VI

Czytaj dalej