Wymagania programowe klasa VI matematyka
18 czerwiec 2007
Ocena: brak

Wymagania programowe z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej czyli kompetencje i umiejętności uczniów z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w zakresie rozwijania sprawności rachunkowej, kształtowania sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej, kształtowania pojęć matematycznych i rozwijania umiejętności posługiwania się nimi oraz rozwijania umiejętności stosowania matematyki w codziennym życiu.

Czytaj dalej
Wymagania programowe klasa IV matematyka
04 czerwiec 2007
Ocena: brak

Wymagania programowe z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej wraz z określeniem kompetencji i umiejętności oraz wyznaczeniem kryteriów oceniania uczniów klasy IV w zakresie rozwijania sprawności rachunkowej, kształtowania sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej, kształtowania pojęć matematycznych i rozwijania umiejętności posługiwania się nimi oraz rozwijania umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym.

Czytaj dalej
Wymagania programowe klasa V matematyka
04 czerwiec 2007
Ocena: brak

Wymagania programowe z matematyki w klasie V szkoły podstawowej czyli kompetencje i umiejętności uczniów z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w zakresie rozwijania sprawności rachunkowej, kształtowania sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej, kształtowania pojęć matematycznych i rozwijania umiejętności posługiwania się nimi oraz rozwijania umiejętności stosowania matematyki w codziennym życiu.

Czytaj dalej
Wiedza w praktyce - program własny koła matematycznego w klasie piątej
22 luty 2007
Ocena: brak

Matematyka jest potrzebna każdemu. Spotykamy się z nią na co dzień, częściej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jest ona jednak przedmiotem trudnym do uczenia się i do nauczania. Analizy wyników sprawdzianów kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową wykazują, że uczniowie mają spore trudności z umiejętnościami objętymi programem nauczania matematyki, w szczególności z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Dlatego program koła skierowany jest do uczniów klas V i VI, którzy kończąc drugi etap edukacji kształcenia staną przed pierwszym ważnym sprawdzianem.

Czytaj dalej
Tangram Matematyczny - program koła zainteresowań
24 listopad 2006
Ocena: brak

Program został napisany dla uczniów klasy V i VI, którzy wykazują cechy charakteryzujące ucznia zdolnego matematycznie
Na podstawie obserwacji dotychczasowych postępów i osiągnięć uczniów opracowałam program pracy z uczniami na zajęciach Koła Tangram Matematyczny, który opiera się na programie Matematyka 2001, opracowany przez WSIP i dopuszczony przez MEN- nr dopuszczenia DKW-4014-37/99.

Czytaj dalej