Domino matematyczne — zapisywanie i odczytywanie liczb
23 sierpień 2011
Ocena: brak

Domino przeznaczone jest dla klasy 4 jako podsumowanie wiadomości o systemach liczbowych.

Czytaj dalej
Działania naprawcze z matematyki po analizie próbnego sprawdzianu - klasa VI
28 luty 2010
Ocena: brak

Jestem nauczycielem matematyki w szkole podstawowej. Na początku roku szkolnego uczniowie klasy VI pisali próbny sprawdzian. Zespół nauczycieli dokładnie przeanalizował otrzymane wyniki sprawdzianu. Nauczyciele opracowali program doskonalenia, który realizowali przez kolejne miesiące. Przedstawiam państwu propozycję działań naprawczych z matematyki (oczywiście skierowane głównie na umiejetności, które w mojej klasie wypadły najsłabiej).

Czytaj dalej
Program koła matematycznego
11 styczeń 2010
Ocena: brak

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie stanowi bardzo ważny element współczesnej edukacji. Myśląc o uczniach lubiących matematykę i chcących rozwijać swoje zainteresowania stworzyłam program koła matematycznego dla kl. IV -VI.

Czytaj dalej
Kółko z plusem
06 czerwiec 2009
Ocena: brak

Program kółka matematycznego "Kółko z plusem" stworzony został dla uczniów klasy szóstej, aby rozbudzić w nich zainteresowanie matematyką i rozwijać uzdolnienia oraz pomagać w nadrabianiu zaległości. Ma on za zadanie kształtować umiejętności określone w standardach egzaminacyjnych, aby lepiej przygotować uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz do konkursów.

Czytaj dalej
Program zajęć grupy wyrównawczej w klasach IV-VI
25 kwiecień 2008
Ocena: brak

Inspiracją do napisania niniejszego programu jest praca z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo mającymi specyficzne trudności w nauce. Powodem ich problemów w nauce są fragmentaryczne zaburzenia funkcji percepcyjno- motorycznych.
Analiza opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uzupełniona o literaturę z zakresu metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych utwierdziła mnie w przekonaniu, że praca z takimi dziećmi wymaga dostosowania wymagań do ich możliwości, dostrzeżenia indywidualnych problemów edukacyjnych oraz do mobilizowania ich do pracy nad sobą i docenienia wysiłku wkładanego w naukę.
„Pokonujemy trudności z matematyki” jest programem przeznaczonym do zajęć wyrównawczych z matematyki drugiego etapu edukacji podstawowej.Program zawiera sposoby pokonywania specyficznych trudności dzieci w uczeniu się, które spowodowane są deficytami rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych. Przedstawione i opisane metody pochodzą z różnych publikacji metodycznych i są stosowane przez doświadczonych terapeutów. Przegląd tych metod umożliwił mi dokonanie wyboru jak najskuteczniejszych form pracy, niezbędnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Czytaj dalej