Program koła polonistycznego- Spotkania ze sztuką.
11 styczeń 2007
Ocena: brak

Przedstawiam państwu program opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania. Program realizuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Planując tematykę spotkań, wzięłam pod uwagę propozycje zainteresowanych uczniów.

Czytaj dalej
Korespondencja międzyszkolna
28 maj 2006
Ocena: brak

Listy w programach nauczania zjawiają się bardzo wcześnie. Z ich analizy wynika, że uwzględniają one zasadę „stopniowania trudności” w zakresie zdobywania przez uczniów umiejętności związanych z redagowaniem tej formy wypowiedzi. Korespondencja wspiera i stymuluje aktywność własną dziecka. Inspiruje samodzielne poszukiwania, rozwija zainteresowania intelektualne. Poprzez korespondencję międzyszkolną dzieci mają większą, wewnętrzną motywację do działania. Opracowałam program z myślą o doskonaleniu umiejętności pisania przez uczniów dłuższych form wypowiedzi.

Czytaj dalej
Plan Pracy Koła Polonistycznego
28 maj 2006
Ocena: 2

 Zaproponowany przeze mnie Plan Pracy Koła Polonistycznego zawiera treści konieczne do osiągnęcia zamierzonego efektu dydaktycznego,tj. poznania wartości tkwiących w literaturze  i rozbudzenia potrzeb kulturalnych uczniów.

 

Czytaj dalej
Plan Tygodnia Humanisty
27 maj 2006
Ocena: brak

Plan powstał z myślą o uczniach zdolnych, chcących rozwijać swe zainteresowania przedmiotami humanistycznymi, sprawdzać nabyte umiejętności oraz o uaktywnieniu przeciętnych uczniów do działania, bowiem w nowoczesnej szkole najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby, osobowość, role, jakie będzie pełnił w życiu.

Czytaj dalej
Program Tygodnia Humanisty - Cogito
27 maj 2006
Ocena: brak

Program Tygodnia humanisty ,,Cogito” powstał jako odpowiedź na program pracy szkoły, integrację międzyprzedmiotową i kwestię związaną z nowoczesną koncepcją nauczania. Stanowi opis zmian w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, będących odbiciem dokonujących się przemian społecznych i cywilizacyjnych. Z tego powodu ów program jest przedsięwzięciem kompleksowym, dotykającym różnych dziedzin wiedzy i życia.

Czytaj dalej

Rozsypanki sylabowe
03.14.10, 19:27
Przeczytaj
Szerzawskie bajkowe spotkania
08.06.09, 23:18
Przeczytaj