Kółko informatyczne
20 październik 2004
Ocena: 4

Program autorski jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999r. Jest dostosowany do możliwości szkolnej pracowni komputerowej, jak również stopnia zaawansowania wiedzy uczniów. Program powstał w związku z brakiem dostępu do podobnych źródeł dostosowanych do warunków pracy w naszej szkole.

Czytaj dalej
PLan pracy z informatyki w klasie VI
10 wrzesień 2004
Ocena: brak

Plan pracy z podziałem na jednostki lekcyjne dla klasy Vi szkoły podstawowej na podstawie Programu Nauczania Informatyki DKOS-4014-40/02.

Czytaj dalej
Program autorski z informatyki
10 sierpień 2004
Ocena: brak

W XXI wieku trudno wyobrazić sobie ludzi wkraczających w dorosłe życie bez znajomości obsługi komputera. Komputer ułatwia nam życie wyręczając nas w wielu trudnych zadaniach nie żądając nic w zamian. Już wkrótce trudno będzie wyobrazić sobie mieszkanie bez komputera jak dzisiaj – bez telewizora.

Czytaj dalej
Plan zajęć koła informatycznego
31 maj 2004
Ocena: brak

Plan zajęć koła informatycznego dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej , którzy jeszcze nie mają informatyki w swoim planie lekcji, a chcieliby poznać podstawy obsługi komputera

Czytaj dalej
Ściezki edukacyjne realizowane na lekcjach informatyki w klasie IV
14 kwiecień 2004
Ocena: brak

Ścieżki edukacyjne stworzone w oparciu o program wychowawczy szkoły przewidziane do realizacji na lekcjach informatyki w klasie IV. Rozbudowa tematów daje możliwość kontynuacji tych ścieżek w klasach starszych.

Czytaj dalej