Indywidualny roczny plan treningowy dla zawodnika uprawiającego tenis stołowy
09 kwiecień 2006
Ocena: brak

Publikacja dotyczy konkretnego zawodnika uprawiającego wyczynowo tenis stołowy. Przedstawiony został roczny plan treningowy ze szczegółowym rozpisaniem etepów i proporcji odpowiednich rodzajów ćwiczeń. We wstępie przedstawiono cele wychowawcze i sportowe, metody ich realizacji oraz środki będące do dyspozycji. Przedstawiono równiez ogólną charakterystykę zawodnika oraz krotką analize SWOT. Jako nauczyciel - instruktor tenisa stołowego z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem mam nadzieję ze niniejsza publikacja posłuzy za dobry przykład mniej doświadczonym kolezankom i kolegom.

Czytaj dalej
Podkręć piłkę jak Beckham
25 luty 2006
Ocena: brak

Zajęcia sportowe poza edukacyjne mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”.
Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.
Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.
W tym programie chciałbym, by głównym celem obok aktywizacji sportowej wszystkich uczniów była edukacja piłkarska najlepszych zawodniczek.
Założeniem programu jest by na zajęcia uczęszczały uczennice wszystkich klas I - III Gimnazjum.

Czytaj dalej
Praca z młodzieżą uzdolnioną sportowo
02 luty 2006
Ocena: brak

Wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych istotną rolę pełni szkoła, nauczyciel w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, kreując zdrowy styl życia. Nauczyciel jako podmiot, w systemie zmieniającej się szkoły, powinien być kreatorem zdrowego stylu życia. Styl, jaki kreuje powinien zmierzać w swych założeniach do rozbudzania aktywności ruchowej oraz dać szansę uczniom na samorealizowanie się.

Czytaj dalej
Program dla uczniów z ogran. możliwościami udziału na lekcjach w-fu
02 luty 2006
Ocena: brak

Mała aktywność fizyczna, przeciążenie nauką, niejednokrotnie zbyt ciężkie torby z podręcznikami noszone nieodpowiednio, długotrwałe siedzenie przed komputerem czy telewizorem, nieodpowiednie odżywianie, brak systematycznego ruchu i wady wrodzone, to niektóre z czynników prowadzące do powiększającej się liczby dzieci ze zmniejszoną sprawnością fizyczną.

Czytaj dalej
Program własny sportowych zajęć pozalekcyjnych
17 maj 2005
Ocena: brak

Wychowanie fizyczne prowadzone w szkołach nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Obserwujemy też przeciwne zjawisko, a mianowicie uczniów, którzy wybrali drogę blokersa (często z lenistwa, ale nie tylko).

Czytaj dalej