Koło Techniczne
09 marzec 2007
Ocena: brak

Niniejszy program jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999 roku oraz z podstawą programową techniki. Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie komunikacyjnym. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Dlatego też wychowanie komunikacyjne i umiejętność udzielania pierwszej pomocy są niezbędne w przygotowaniu uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy technicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym. Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania programu koła technicznego, aby uczniowie mieli możliwość zdobycia karty motorowerowej.

Czytaj dalej
Program nauczania techniki w klasie I gminazjum.
15 październik 2004
Ocena: brak

Autorski program nauczania techniki w klasie I gimnazjum.

Czytaj dalej
Program autorski z techniki w gimnazjum
21 kwiecień 2004
Ocena: brak

Przy opracowywaniu programu nauczania techniki z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego wzięłam pod uwagę przede wszystkim możliwości szkolnej bazy. Jestem nauczycielką informatyki i techniki, chciałam w mojej pracy skorelować te dwa przedmioty w ten sposób, aby móc przekazać jak najwięcej informacji, umożliwić uczniom opanowanie jak największej ilości wiadomości i umiejętności. Wspomagać rozwój wychowanków poprzez ich udział w różnych działaniach technicznych.

Czytaj dalej