Program zajęć muzycznych w gimnazjum
15 październik 2006
Ocena: brak

Program zajęć Koła Miłośników Muzyki adresowany jest przede wszystkim do szerokiej grupy uczniów, którzy okazują zainteresowanie słuchaniem muzyki najczęściej rozrywkowej. W dzisiejszych czasach młodzież ma nieograniczony dostęp do olbrzymiej ilości nagrań muzycznych, różnych gatunków i wykonawców za pośrednictwem nagrań magnetofonowych i na płytach CD, radia oraz telewizyjnych kanałów muzycznych, np. MTV, VIVA, VH-1. Wśród posiadaczy komputerów rozpowszechniła się także moda na “ściąganie” muzyki w postaci plików dźwiękowych mp3.

Czytaj dalej
program zajęć zespołu wokalnego w gimnazjum.
08 styczeń 2006
Ocena: 2

Program zawiera uwagi wstępne, założenia, cele ogólno - dydaktyczno - wychowawcze, cele kształcenia w formie zoperacjonalizowanej oraz przewidywane osiągniecia ucznia.
Jako podstawę programu przyjęłam treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu gimnazjum.

Czytaj dalej