Program zajęć przygotowujących uczniów klasy III gimnazjum do egzaminu z matematyki.
12 listopad 2017
Ocena: brak

Program przygotowany jest do realizacji w klasie III gimnazjum. Nie jest ściśle związany z żadnym podręcznikiem. Opiera się na podstawie programowej.

Czytaj dalej
Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki
13 kwiecień 2010
Ocena: 1.5

Plan pracy oraz harmonogram zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki obejmuje wszystkie obszary działań, które znajdują odbicie w pracy nauczyciela matematyki.

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce matematyki — klasa pierwsza gimnazjum
26 wrzesień 2009
Ocena: brak

Dla uczniów z zaleceniami poradni opracowałam program zajęć wyrównawczych, zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie matematyki w I klasie gimnazjum i oparty na realizowanym przeze mnie w gimnazjum programie «Matematyka z plusem».

Czytaj dalej
Program zespołu wyrównawczego z matematyki
07 lipiec 2009
Ocena: brak

Opracowany program służył mi do pracy na zajęciach wyrównawczych z uczniami klasy pierwszej gimnazjum, mającymi trudności w nauce matematyki.

Czytaj dalej
Program "Matematykę można polubić"
02 lipiec 2009
Ocena: brak

Program "Matematykę można polubić" jest skierowany do uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz dla tych którzy interesują się matematyką.

Czytaj dalej