Program koła językowego
10 czerwiec 2008
Ocena: brak

 Kształcenie językowe  młodzieży w ostatnich latach zdobyło niezwykłą popularność, a język angielski ze względu na wszechstronne zastosowanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Z myślą o uczniach zainteresowanych językiem angielskim i jednocześnie uzdolnionych językowo zorganizowałam w roku szkolnym 2006/2007 zajęcia Szkolnego Koła Języka Angielskiego. Poniższy program jest przeznaczony do realizacji  na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Koła. Na takich zajęciach uczniowie mają możliwość zdobywania i poszerzania  umiejętności  językowych. Istotną  rolę w prezentowanym programie pełni kształcenie kulturowe związane z krajami  anglojęzycznymi. W ten sposób realizowane są równocześnie ścieżki tj. europejska, regionalna, czytelnicza i medialna.

Czytaj dalej
Program zajęć kółka z języka niemieckiego
16 styczeń 2007
Ocena: 5

Program przeznaczony jest dla zdolnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Czytaj dalej
Program nauczania języka niemieckiego
22 wrzesień 2006
Ocena: brak

Jestem nauczycielką języka niemieckiego z długoletnim stażem pracy. Od ośmiu lat pracuję w gimnazjum realizując podstawy programowe. Każdego roku pracuję w ramach zajęć dodatkowych z uczniami, którzy wykazują duże zainteresowanie językiem niemieckim, planują w przyszłości zdawanie egzaminu maturalnego z tego języka. Prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami zdolnymi jest konieczne w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych oraz przygotowania uczniów do reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Znam potrzeby uczniów i trudności, jakie napotykają w trakcie procesu przyswajania umiejętności językowych. W związku z tym opracowałam niniejszy program do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego.

Czytaj dalej
Harmonogram działań zespołu przemiotowego nauczycieli
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Opieka nad stażem nauczyciela stażysty jest nie lada wyzwaniem dla opiekuna stażu. Ogrom zadań, przed jakim staje nie może być nieprzemyślanym, chaotycznym działaniem. Dlatego opracowanie kontraktu-umowy o współpracy, który zawiera zasady współpracy, zadania dla obydwu stron niewątpliwie ułatwi sprawowanie opieki nad stażem.

Czytaj dalej
Dni biblioteczne z języka angielskiego-metoda projektu
23 marzec 2006
Ocena: brak

Jest to scenariusz imprezy przeprowadzonej w formie projektu przy współpracy biblioteki z nauczycielami j. angielskiego. Celem jest poszerzanie u uczniów znajomości słownictwa związanego z czytelnictwem i biblioteką, zapoznanie z uczniów z przykładami literatury obcojęzycznej oraz czasopismami młodzieżowymi w języku angielskim.

Czytaj dalej