Plan pracy zespołu przedmiotowego języki obce
10 styczeń 2012
Ocena: 5

Plan pracy zespołu przedmiotowego — języki obce na rok szkolny 2011/2012

Czytaj dalej
Program zajęć koła języka rosyjskiego dla klasy IV szkoły podstawowej
15 wrzesień 2010
Ocena: 5

Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie IV szkoły podstawowej. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do rozwijania zainteresowań kulturą i językiem rosyjskim.

Czytaj dalej
Plan pracy zespołu przedmiotowego - języki obce
25 styczeń 2010
Ocena: 4

W roku szkolnym 2009/2010 zostałam wybrana na przewodniczącą zespołu przedmiotowego — języki obce, w związku z powyższym opracowałam plan pracy na dany rok szkolny.

Czytaj dalej
Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum
02 październik 2009
Ocena: brak

Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum dwujęzycznego. Ma ona na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym: UK oraz USA.

Czytaj dalej
Wyrównywanie szans
14 czerwiec 2009
Ocena: brak

We wrześniu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Zaczynając pracę w jednej z klas okazało się, że ze względu brak środków finansowych na dodatkowe godziny znależli się w jednej grupie uczniowie kontynuujący i rozpoczynający naukę języka niemieckiego. Aby móc realizować materiał na lekcjach postanowiłam napisać program zajęć uzupełniających, który byłby realizowany na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów rozpoczynających naukę języka.

Czytaj dalej