Plan pracy grupy na rok 2006/2007
05 grudzień 2006
Ocena: brak

Plan pracy z grupą to szereg przyjętych załozeń wynikających z planu pracy wychowawczej internatu. Obejmuje w zasadzie wszystkie sfery oddziaływań skierowanych zarówno na osobę jak i grupę, od integracji po kształtowanie asertywnych postaw oraz kierowanie aktywności na poządane społecznie cele. Jak zatem pracujemy w placówce resocjalizacyjnej, mogą państwo zobaczyc na przykładzie przyjętego i sukcesywnie realizowanego planu.

Czytaj dalej
Plan pracy na godzinach wychowawczych w klasie II gimnazjum
11 wrzesień 2006
Ocena: brak

Program został opracowany dla uczniów klas drugich gimnazjum, w oparciu o szkolny program wychowawczy. Zakłada wychowanie oparte na poznawaniu otaczjącego świata.

Czytaj dalej
Program Koła Tetralnego - Bawimy się w teatr
22 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program „Bawimy się w teatr”  przeznaczony jest dla dowolnego zespołu klasowego, bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień uczniów. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko. Stymuluje bowiem ucznia – „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Nabór do zespołu odbywa się w sposób dobrowolny.

Czytaj dalej
Program edukacji europejskiej dla uczniów gimnazjum specjalnego.
20 maj 2006
Ocena: brak

Program edukacji europejskiej został opracowany i dostosowany do treści programowych gimnazjum specjalnego. Program ma charakter modularny. Jego struktura wymaga ścisłej integracji w zakresie kształtowanych umiejętności, materiału i współpracy nauczycieli następujących przedmiotów: języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, muzyki, plastyki, godziny wychowawczej, religii, informatyki.

Czytaj dalej
Edukacja Teatralna w kl. I-III Gimnazjum
02 marzec 2006
Ocena: 2

Program został opracowany dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku. Głównym celem programu jest edukacja edukacja teatralna młodzieży, rozbudzenie zainteresowania kulturą, teatrem, sztuką.

Czytaj dalej